نظارت سازمان ملی استاندارد بر خدمات پس از فروش لوازم خانگی

رئیس سازمان ملی استاندارد :
در شورای عالی استاندارد تکمیل زنجیره استاندارد اجباری لوازم خانگی انرژی بر مصوب شد و ما بعد از این می‌توانیم بر خدمات پس از فروش لوازم خانگی هم نظارت کنیم.منبع

بخوانید:  اقدامات و فعالیت‌های دولت در هفته گذشته