نظام بن بست ندارد

عزت الله ضرغامی درباره اتفاقات روز توییتی را منتشر کرد.

منبع

نظام بن بست ندارد