نظام مهندسی البرز برای اجرای معماری ایرانی اسلامی مصمم باشد

وی ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از این پس بناها با نقشه های بهتر، مصالح ساختمانی روز دنیا و معماری اصیل ایرانی اسلامی شکل گیرد.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

استاندار البرز متذکر شد: سازمان نظام مهندسی استان می تواند همراهی راهگشایی را در ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری داشته باشد.


نظام مهندسی البرز برای اجرای معماری ایرانی اسلامی مصمم باشد