نظر کارشناس داوری ملوان – استقلال؛ ساپینتو باید اخراج می شد؟! گل استقلال مردود بود!

انتهای پیام // 

نظر کارشناس داوری ملوان - استقلال؛ ساپینتو باید اخراج می شد؟! گل استقلال مردود بود!

کارشناس داوری قضاوت تیم داوری دیدار استقلال – ملوان را مورد ارزیابی قرار داد.

منبع

|