نفت 380 دلاری در راه است؟

نفت 380 دلاری در راه است؟