نقش بنیاد شهید وامور ایثارگران در تامین مسکن ایثارگران


 نقش بنیاد شهید وامور ایثارگران در تامین مسکن ایثارگران

وی با تأکید بر اینکه نقش بنیادشهید و امور ایثارگران در موضوع تأمین مسکن ایثارگران راهبری و مطالبه‌گری است، ادامه داد: بنیاد قصد ندارد در بخش مسکن تصدی‌گری کند و اطلاعات و ابزار کافی برای مطالبه‌گری ضرورت دارد تا نتیجه حاصل شود. ایجاد ساز و کار در بالاترین سطح برای پیگیری مطالبات ایثارگران در بخش‌هایی مانند تأمین مسکن و اشتغال و تدوین و اجرای برنامه عملیاتی راهگشا است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اولین گام در مسیر حل مشکل مسکن ایثارگران تعیین میزان دقیق ایثارگران نیازمند مسکن است ضمن اینکه باید مشخص شود هر کدام از برنامه‌ های پیشنهادی، مشکل چه تعدادی از ایثارگران را مرتفع می‌کند.