نماز خواندن علیرضا دبیر چه ایرادی دارد؟!

دفاع شهربانو منصوریان رکورددار طلای وشوی جهان از علیرضا دبیر:
کجای نماز خواندن علیرضا دبیر ایراد دارد؟
من هم در مدرسه روزه بودم و وقتی اذان گفتند، چون سر کلاس بودم، همانجا نماز خواندم. چه ایرادی دارد؟
چرا برخی با روان آدم‌ها بازی می‌کنند؟!منبع