نماز عيد فطر – امامزاده پنج تن عليهم السلام


نماز باشکوه عید سعید فطر با حضور پرشور و معنوی مردم مؤمن در امامزاده پنج تن عليهم السلام لويزان ، همراه با سراسر کشور اقامه شد.منبع