نماهنگ عیدانه

نماهنگ ویژه "نوگلان ایران"؛ لحظاتی ماندگار و دیده‌نشده از مراسم جشن تکلیف دختران در حضور رهبر انقلابمنبع