نماهنگ قاب‌خدمت ایستگاه هفت‌تپه

از کنار مشکلات به‌سادگی نمی‌گذشت، خودش را به میان کارگران می‌رساند تا حرف‌های آنها را دقیق‌ بشنود. آن روز را «کارگران هفت‌تپه» خوب یادشان استمنبع

بخوانید:  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور والیبال نشسته بانوان