نماهنگ قاب خدمت
عیادت رئیس‌جمهور شهید از کودکان، قاب‌های ماندگاری را به یادگار گذاشته‌است. ابراز احساسات متفاوت کودکان شنیدنی‌بودمنبع

بخوانید:  توقیف ۱۰۰ دستگاه کولر اسپیلت قاچاق در خوزستان