نمایشگاه توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی در شیراز برگزار شده است

انتهای پیام 


|

هوشیار :  نمایشگاه توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی در شیراز برگزار شده است

منبع

مدیرکل بهزیستی فارس تاکید کرد: در زمینه صدور مجوز موسسه خیریه اشتغالزایی منتظر حضور خیرین سخاوتمند هستیم.