نمایشگاه عکس «حماسه دی» در فرهنگسرای اخلاق

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف