نمایشگاه ویژه شب یلدا در ارومیه آغاز شدانتهای پیام


نمایشگاه ویژه شب یلدا در ارومیه آغاز شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف