نمایش زن های ما


Ali Samarghandi

نمایش زن های ما به کارگردانی محمدرضا حسین زاده و با بازی عباس پیشگاه بحری، حسن ویسی خانی، فرهاد رحمان زاده و سارا بخشی در سالن تئاتر ابراهیم مرادی بندرانزلی به روی صحنه رفت.منبع

بخوانید:  شایعاتی درباره کودتا در چین و حبس «شی جین پینگ»