نمایش زیبایی‌های خلقت در روستایی که در دل خلیج‌فارس واقع شده

لوکیشنی سحرانگیز برای تفریحات دریایی
جایی که حتما باید ببینیدمنبع