نماینده مجلس:طرح استیضاح وزیر ورزش بی نتیجه است

وی بیان کرد: از نظر بنده در حال حاضر و در وضعیت کنونی دولت و مجلس، نه تنها استیضاح وزیر ورزش بلکه استیضاح هیچکدام از وزرا صورت نخواهد گرفت و اگر هم این مسئله صورت گیرد به نتیجه کاملی نخواهد رسید.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به مطرح شدن استیضاح وزیر ورزش از سوی بعضی نمایندگان مجلس گفت: در تجربه استیضاح وزیر صمت مشخص شد که در حال حاضر این مجلس نمی‌تواند هیچ وزیری را استیضاح کند چرا که به واسطه قرابتی که بین مجلس و دولت وجود دارد این مسئله نتیجه نخواهد داد.


|

منبع
آیا این خبر مفید بود؟