نماینده ولی فقیه و استاندار مرکزی آغاز سال جدید میلادی را تبریک گفتند


در ادامه این پیام آمده است: امید است رهبران ادیان الهی در سراسر جهان با تکیه بر اشتراکات دینی به وظیفه خویش که همانا پیام‌آوری صلح، نوع دوستی، اتحاد و عدالت است عمل نمایند، تا جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری باشدنماینده ولی فقیه و استاندار مرکزی آغاز سال جدید میلادی را تبریک گفتند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع