نماینده ویژه رییس جمهور در بین مردم شهرستان بهاباد حاضر شد

سجادی در جمع عموم مردم بهاباد قول پیگیری مشکلات و خواسته های آنها را داد.

منبع


آیا این خبر مفید بود؟


|