نمایی از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) +تصاویر


|

نمایی از داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) +تصاویر

تصاویری ویژه از نمای داخل ضریح مطهر امام حسین (ع) تقدیم حضور مخاطبان ارجمند می شود.

منبع