نمی شود با خود فریبی و خوش بینانه با مسائل برخورد کرد

مصطفی پورمحمدی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

من به گذشته نظام مردم و دولت ها افتخار می کنم و به توان ملی خودمان باور دارم اما باید واقعیت ها را دید و انکار نکرد

باید با توجه به قوت ها، ضعف ها را حل کرد

عملکرد گذشته راه حل آینده است

چرا فقط می خواهیم اصول و آرمان هایی را مطرح کنیم، آیا الزامات ۸ درصد محقق می شود؟

همین برنامه در ماده الحاقی ۳۵ آمده است که ۶ ماه تا یک سال وقت دارد تکمیل شود

دولت آقای رئیسی آن را پیشنها داد و دو سال طول کشید تصویب شود و دو سال کشور بدون برنامه بود

مردم از ما قول و قرار می گیرند و باید به مردم جواب دهیم در برابر برنامه ای که ما آن را پیشنهاد ندادیم، ساختار برنامه مشکل دارد

به هر حال نمی شود ۲۵ موضوع مهم که اولین آن تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی است، خوش بینانه بتوانیم ۵۰ درصد از منابع داخلی تحقق کنیم، از کجا بخواهیم آن را تامین کنیم، مردمی که به ما اعتماد ندارند و در بورس سرمایه گذاری نمی کنند.منبع

بخوانید:  مرکز فروش تابلو دکوراتیو در تهران کجاست؟