نهاوند لرزیدنهاوند لرزید

زلزله ای نسبتا شدید نهاوند از توابع استان همدان را لرزاند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|