نهضت امام خمینی(ره) سرآغاز تحولات عظیمی در جهان و دنیای اسلام شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

نهضت امام خمینی(ره) سرآغاز تحولات عظیمی در جهان و دنیای اسلام شد

وی با اشاره به اهداف راه اندازی قرارگاه تابان نیروهای مسلح بیان کرد: در راستای تکریم وابستگان نیروهای مسلح و خانواده های گرامی آنها قرارگاه تابان با حضور یگان های نظامی و انتظامی راه اندازی شده که تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته مهمترین رویکرد این قرارگاه است.


|