نودوهفتمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس برگزارشد

منبع

نودوهفتمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس امرروز شنبه در دفتر امام جمعه شهرستان قدس برگزار شد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف