نگهداری راههای کشور به 190 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

images

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف