نیروگاه شهید رجایی با موفقیت پیک تابستانی 1402 را پشت سر گذاشت

منبع

بخوانید:  تبادل ظرفیت‌ها میان ایران و اوگاندا بسیاری از نیازهای متقابل را برطرف خواهد کرد