هابل جیمز وب را از رده خارج می کند؟

تصویر جدید، عمق خوشه ستاره‌ای کروی را با جزئیات بسیار بیشتری نسبت به تصویر قبلی نشان می‌دهد و تعداد زیادی از ستاره‌های سرخ و پیر را نشان می‌دهد که توسط گرانش متقابل‌شان به هم متصل شده‌اند.


هابل جیمز وب را از رده خارج می کند؟

این عکس که در تاریخ ۱۰ اکتبر توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا (ESA) که به طور مشترک این ماموریت را انجام می‌دهند منتشر شده است، یک خوشه ستاره‌ای کروی را نشان می‌دهد که در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از زمین قرار دارد و پالت رنگی شگفت‌انگیزی از ستارگان با رنگ‌های مختلف را با وضوح قابل توجه نشان می‌دهد.

تلسکوپ فضایی هابل در تصویر جدیدی که از خوشه «ترزان ۱» به نمایش گذاشته است که در مقابل تجهیزات جدید «جیمز وب» خود نمایی می کند.

ستاره نوترونی بقایای بسیار چگالی است که در اثر انفجار ستاره‌ای که سوخت آن تمام می‌شود، باقی می‌ماند. ستاره نوترونی مواد ستاره همراه را می‌کشد و باعث انفجار پرتوی ایکس می‌شود.

انتهای پیام/

منبع

آژانس فضایی اروپا اشاره کرد که خوشه‌های ستاره‌ای کروی مانند «ترزان ۱» منبع محلی مهمی از پرتوی ایکس هستند. کارشناسان می‌گویند: احتمالاً این پرتو‌های ایکس از سیستم‌های ستاره‌ای دوتایی می‌آیند که حاوی یک ستاره نوترونی متراکم و یک ستاره معمولی هستند.