هت تریک بسکتبال سه نفره با طعم صدرنشینی

برنامه ادامه مسابقات تیم بسکتبال سه‌نفره ایران به این شرح است:


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف