هدایت 34 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در آذربایجان غربی

منبع

بخوانید:  تامین زیرساخت و توسعه گردشگری در اولویت مدیریت استان قزوین است