هدف گذاری سال ۱۴۰۲ سازمان نوسازی مدارس افتتاح ۱۷ هزار کلاس درس/ ۵ هزار کلاس درس هم از مهر تا پایان اسفند تحویل می دهیمنتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

انتهای پیام/


هدف گذاری سال 1402 سازمان نوسازی مدارس افتتاح 17 هزار کلاس درس/ 5 هزار کلاس درس هم از مهر تا پایان اسفند تحویل می دهیم