هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد استفاده از هوش مصنوعی


|

منبع


آیا این خبر مفید بود؟


اگرچه سازمان بهداشت جهانی، اشتیاق خود در استفاده از ظرفیت‌های مثبت هوش مصنوعی را انکار نمی‌کند، اما متولیان آن مدعی هستند که نگرانی‌هایی در مورد نحوه استفاده از این فناوری برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم یا تشخیص دارند.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف