هشدار نهاد ناظر حریم خصوصی ژاپن به شرکت OpenAIآیا این خبر مفید بود؟


|

بخوانید:  تحمیل کسری بودجه ۲۰۰ همتی بر اقتصاد کشور با واردات بنزین

هشدار نهاد ناظر حریم خصوصی ژاپن به شرکت OpenAI


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف