هفتمین دوره داوری استانی مهر اصالت صنایع دستی در قزوین برگزار شد.

منبع

بخوانید:  پیام غدیر از منظر علما و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به نسل ما چیست؟