همام نشان داد هیچ محدودیتی برای رشد صنایع دستی ایران وجود ندارد

وی اضافه کرد: همام نشان داد هیچ محدودیتی برای رشد صنایع دستی ایران وجود ندارد و امیدواریم تمام برگزیدگان این جشنواده را در جشنواره فجر صنایع دستی شرکت دهیم.

انتهای پیام/ منبع

معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: همام نشان داد هیچ محدودیتی برای رشد صنایع دستی ایران وجود ندارد و امیدواریم تمام برگزیدگان این جشنواده را در جشنواره فجر صنایع دستی شرکت دهیم.

به گزارش خبرگزاری برنا،. مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سومین ۲ سالانه جشنواره بین المللی همام گفت: افتخار می‌کنم که خانواده ایرانی همیشه مولد بوده و تولید عشق، علاقه، ثروت و محبت کرده است. شما قلب‌های بزرگی دارید و ما به قلب‌های شما افتخار می‌کنیم. مادران ایرانی همیشه با همه مشکلات غیرت آفریدند و تک تک مادران اینجا هنر ایرانی را پاس داشته‌اند و من دست‌بوس مادرانی هستم که فرزندان خود را با غیرت بزرگ کرده‌اند.