هم‌اکنون؛‌ جو استادیوم احمد بن‌علی در فاصله کمتر از یک‌ساعت تا شروع بازی ایران – ولزمنبع