همایش انتخاباتی مسعود پزشکیان در جمع مردم جنوب غرب تهران

همایش انتخاباتی مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درمجموعه ورزشی قائم واقع در شهرستان بهارستان تهران برگزار شد.منبع