همراهی دانشگاه تبریز در برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز ۲۰۲۳|

منبع