همراه با «ایران سرود» در سیمای شبکه دو

برنامه «ایران سرود»؛ نمایش مستندگونه فرایند آماده‌سازی تا اجرای سرودها روانه آنتن شبکه دو می‌شود.


|

منبع

همراه با «ایران سرود» در سیمای شبکه دو

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف