همه امکانات درمانی در محل مستقر شده‌ استعین‌اللهی:

تیم‌های امدادی درحال جستجو هستند اما منطقه شدیدا مه‌آلود است و به همین دلیل جستجو سخت شده است.

کلیه امکانات درمانی را در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از پیدا شدن بالگرد اقدامات درمانی را انجام دهیم.منبع

بخوانید:  گل دوم برای آمریکا که آفساید اعلام شد