همه محورهای مواصلاتی البرز باز است


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|