همکاری با روسیه می‌تواند در مسیر پیشرفت ورزش کشور و ورزشکاران به ما کمک کند


منبع

مشاور وزیر ورزش در امور ورزش قهرمانی و حرفه‌ای خاطر نشان کرد: مشترکا یکسری مسابقات را تحت عنوان مسابقات فیجیتال طراحی کردیم این مسابقات از خردادماه و در پنج رشته برگزار خواهد شد و به زودی تکلیف آن پنج فدراسیونی که می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند را مشخص خواهیم کرد.

رغبتی ادامه داد: در چند روز گذشته نیز به فدراسیون‌ها اعلام کردیم که از این فرصت استفاده کنند و اگر همکاری و مراوده‌ای هم دارند به دلیل شرایطی که ورزش روسیه این روزها دارد و تحریم است حتما الزامات قانونی داخلی و به ویژه الزامات فدراسیون جهانی را در نظر بگیرند و هر شش ماه یکبار هم ما را در جریان همکاری و اقدامات خود قرار بدهند.