همگرایی آسیایی پایدار/ ایران و چین برای اجرای مشارکت جامع راهبردی آماده‌اند

رئیس‌جمهور در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه پکن: جمهوری‌اسلامی ایران از ابتکارات طرف چینی با موضوع کمربند_راه، امنیت جهانی و توسعه جهانی استقبال میکند. ایران آمادگی دارد با تکیه بر موقعیت منحصر به فرد خود به نقش آفرینی فعال در گسترش صلح، ثبات و توسعه بپردازد

ایران بر سیاست همسایگی و چندجانبه‌گرایی تاکید دارد. همچنین سیاست خود را بصورت خاص بر همگرایی آسیایی متمرکز کرده‌ایم

ایران اراده راسخ خود را برای تعمیق اعتماد متقابل و مشارکت جامع راهبردی با چین ابراز می‌کند. هم‌افزایی میان دو ملت ایران و چین، بسترساز حرکت به سوی صلح، ثبات و توسعه فراگیر خواهد بودمنبع