هندی‌ها دستگاهی برای مقابله با گرفتگی عروق ساختند


هندی‌ها دستگاهی برای مقابله با گرفتگی عروق ساختند
آیا این خبر مفید بود؟

منبع

این دستگاه از یک کاف‌ برای اتصال به بازو و ران‌ها، و یک کاوشگر برای کشیدن روی سطح گردن جهت بررسی شریان کاروتید تشکیل شده و طراحی آن به حدی ساده است که پزشکان تازه‌کار نیز می‌توانند در معاینات معمول پزشکی از آن استفاده کنند.


|