هواداران مسی تخم‌مرغ را شکست دادند!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف