هواداران پرسپولیس مسئولان تاج و وزارت ورزش را در آزادی تنها نگذاشتند

منبع

بخوانید:  بدرقه پیکر شهرام عبدلی تا ساعاتی دیگر /مکان و زمان