هوای سه شهر صنعتی استان مرکزی در وضعیت بنفش قرار دارد


هوای سه شهر صنعتی استان مرکزی در وضعیت بنفش قرار دارد


|

منبع

محرابیان اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی این استان، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی استان مرکزی تا پایان هفته جاری استمرار دارد.

بخوانید:  یکی از الزامات هوای پاک ارتقا حمل و نقل عمومی است/ افزایش سرعت پروژه های عمرانی در تهران

اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۸ روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است.