هوای پایتخت در مرز آلودگی

همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 109 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 93 قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 93 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است.