هوشنگ توکلی مهمان برنامه «نشان ارادت» خواهد بود.

منبع

بخوانید:  اصحاب رسانه و نهادهای فرهنگی پشت پرده نا آرامی های اخیر را برای مردم تبیین کنند