هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان معرفی شدند / احتمال اجماع هیات مدیره بر نام عبدالله ویسی


|

هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان معرفی شدند / احتمال اجماع هیات مدیره بر نام عبدالله ویسی


آیا این خبر مفید بود؟

 

اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان سرانجام و پس از کش و قوس فراوان منصوب و معرفی شدند.





منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف