هیچ اسپانسری وارد ورزش نمی شود/ هیچ کس به اندازه ما دغدغه ذوب آهن را ندارد

انتهای پیام

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف